Heisann! Her var det noe som gikk galt. Feil brukernavn eller passord, prøv igjen.

Trespråklig, internasjonal SØK-kampanje for Plustech

Slik økte vi effekten på en verdensomspennende AdWords-kampanje

Verktøy:

Google Analytics

Google AdWords SØK

AdWords Dynamic Search Ads


Økning i antall økter

40%

Bedring i fluktfrekvens

10%

Økning i konverteringsfrekvens

108%

Plustech er en internasjonal utstyrsmegler lokalisert på Heimdal. De har tidligere annonsert tungt på Google AdWords søk via annet byrå, men tok kontakt med oss for å se på mulighetene for å øke effekten i søkemotorene ytterligere. Etter en analyse av oppsett og effekt satte vi i gang med å sette opp en helt ny struktur på kampanjen. Deres tidligere kampanje var tospråklig; norsk og engelsk. Tyskland er et veldig viktig område for Plustech, derfor bestemte vi oss for å i tillegg til norsk og engelsk å lage et tysk oppsett.

 

Volumet i antall søk blir veldig høyt når man har hele verden som nedslagsfelt, derfor ble førsteprioriteringen å ha så relevante annonsegrupper som mulig, med et stort fokus på eksakte samsvar og negative søkeord. Kundens nettside oppdateres daglig med nye maskiner og utstyr, derfor satte vi i tillegg opp dynamiske søkeordsannonser for å automatisk få laget spesifikke annonser til hvert enkelt produkt. Dette systemet sjekker kundens nettside to ganger om dagen, både for å avdekke nye produkter, men også å sjekke når produktene blir solgt og således ikke trengs å annonseres lengre.

 

Effekten av kampanjen ble formidabel. Sammenlignet med forrige kampanje så vi en økning i antall økter på 40 %, fluktfrekvensen ble bedret med 10 %, mens konverteringsfrekvensen ble forbedret med hele 108 %. I tillegg hadde ikke kunden brukt mer penger enn før.