Heisann! Her var det noe som gikk galt. Feil brukernavn eller passord, prøv igjen.

Grep som gir en effektiv landingsside

Når du driver betalt eller organisk trafikk til en landingsside, er det viktig at siden gir konverteringer.


Postet av:

Dato: 08.01.2020


Det er flere definisjoner på hva en landingsside er. I dette tilfelle snakker vi om sider som har et klart konverteringsmål. Det kan være innsending av skjema, kjøp av tjeneste/produkt eller laste ned en app.

 

Nøkkelord for en god, konverterende landingsside er:
• konkret 
• ryddig
• tydelig call to action

 

Hvorfor er jeg her?

Når besøkende kommer inn på nettsiden din, skal det ikke være rom for at de lurer på hva slags side det er de har kommet til. Landingssiden må ha konsis og god informasjon, som tydelig formidler hva, hvorfor og hvordan.

Hva er det du forsøker å selge meg, som dekker et eller flere av mine behov?
På et par linjer bør den besøkende forstå hva du kan levere, og hvilket behov du dekker med det du selger.

 

 

       

 

              Budskapet må være tydelig og komme frem med en gang

 

Hvorfor skal jeg velge dere? Hva gjør at dere er det beste alternativet?
En kort og informativ tekst med de viktigste argumentene, sammen med referanser eller sannhetsvitner, bygger tillitt. Det er viktig at denne informasjonen får frem kjernen i produktet eller tjenesten.

 

    

 

               Gjør det enkelt å forstå fordelene.

 

Hvordan dekker dette mitt behov? Hvordan fungerer dette?
Som en forventningsavklaring er det viktig å forklare enkelt hva man får, knyttet opp mot behovet. Her bør du ikke være for selgende, men heller fokusere på å være konkret og gi betryggende informasjon om ditt eget produkt.

 

       

            Troverdighet er viktig. Fornøyde kunder bidrar å bygge troverdighet og tillitt.

 

Lenker

En landingsside skal ha ett tydelig formål, enten det er salg, formidling av konkret informasjon, utfylling av et skjema eller påmelding til nyhetsbrev. Dette betyr at siden skal være strippet for valgmuligheter. 
Eventuelle lenker til annen informasjon du har på siden, bør begrenses til noen få. Lenkene må i så fall ha en naturlig sammenheng med informasjonen på landingssiden, og ikke være for fremtredende. 

 

Ryddig

Det er også viktig å tenke på at innholdet må være godt oppdelt, med passe avstand mellom de ulike avsnittene, slik at den blir oversiktlig og har god informasjonsflyt. Informasjonen skal være hierarkisk og lede mot en ting – konvertering.
Designet på landingssiden må alltid være tilpasse mobil. En ryddig landingsside krever plass, og det kan fort bli langt å scrolle på mobil, dersom du ikke tar høyde for dette i utformingsprosessen.
All bruk av bilder eller illustrasjoner må være relatert til innholdet på siden. Bilder skal brukes for å styrke budskapet, ikke for å vanne det ut.

 

Call to Action

Det må ikke være noen tvil om hva som er sidens call to action (CTA). Denne skal komme tydelig frem, og må være lik når den plasseres flere steder på en landingsside.
Noen landingssider vil ha lite informasjon og i slike tilfeller er det også kun behov for å ha èn CTA.
Er det snakk om en lengre side, bør derimot CTA plasseres høyt oppe på siden og et stykke ned på siden.
For oversiktens skyld bør CTA være plassert over `folden` når besøkende kommer inn på landingssiden.

 

Senk terskelen

Hvis besøkende ønsker å konvertere, er det viktig at informasjonen eller strukturen på neste steg ikke kompliser konverteringen. Tekstlig og visuelt må det være sammenheng mellom landingsside/CTA og dit du sender dem, enten det er til et skjema eller til en produktside. 
Det er også viktig at stegene ikke er for omfattende, eksempelvis at skjemaet har for mange felt som må fylles ut. Hvilken informasjon må de fylle ut for at de skal få det de ønsker? Dette er ikke plassen for å fokusere for mye på informasjonen du ønsker å få.

 

Rød tråd

Når du skal kjøre en kampanje, bør du lage landingssiden først. Dette gjør det langt enklere å lage annonser med budskap som sikrer en rød tråd mellom annonsen og landingssiden.

Annonsene skal selge inn produktet eller tjenesten, slik at de eksponerte vil vite mer. Landingssiden må da følge opp annonsen og overbevise de besøkende om at de har gjort rett i å klikke på annonsen.

 

Gode landingssider har et tydelig formål. Det er alltid lett å gjøre feilen med å legge til mer informasjon og flere lenker.
Unngår du unødvendig informasjon, holder det ryddig og tydelig,vil du få langt mer ut av trafikken inn til siden.