Heisann! Her var det noe som gikk galt. Feil brukernavn eller passord, prøv igjen.

UKM Norge

Digital strategi for Norges viktigste kulturarena for unge talenter.

Oppdrag: 

Øke bevisstheten om UKM som arrangement

Øke påmeldingen

 

Strategi:

Nå ut til kreative ungdommer

Bevisstgjøre ressurspersoner, som igjen påvirker ungdom

 

Verktøy:

Digital strategi

Kampanjeside (unn.ukm.no)

Google Display

Remarketing

 

Design: Uredd

Programmering: UKM Norge


Økning i totalt påmeldte

+9%

Målet med kampanjen var å påvirke ressurs- og voksenpersoner, som igjen påvirker ungdom, med budskap som «Kjenner du en kreativ ungdom?» og «Unn noen UKM». Disse ble sendt til en landingsside som informerte om UKM, samt ga muligheten for å sende et postkortlignende anbefaling til ungdommen de «unnet» å være med på UKM.

 

Hovedformålet med kampanjen var ikke at «alle» skulle sende en anbefaling, vi var like opptatt av kommunikasjonen kampanjen skapte, både online og ved spisebordet. Hele konseptet skulle være feel-good, og vi brukte mye tid på å minimere sjansen for at kampanjen skulle kunne misbrukes på noe sett og vis.

 

I tillegg målrettet vi annonser mot ungdom, hvor budskapet var «Er du en kreativ ungdom?», og disse sendte vi til en egen landingsside (unn.ukm.no/hva-er). Landingssiden ga bruker valg om å melde seg på selv, eller å eventuelt anbefale andre å gjøre det.

 

Midtveis i kampanjen endret vi budskap for ungdom, og med dette budskapet var vi mye mer direkte med tanke på påmelding; «Er du en kreativ ungdom? Meld deg på nå!»

 

I tillegg brukte vi Remarketing-teknikker for å oppfordre de ungdommer som var "unnet" UKM til å faktisk melde seg på, i en gitt periode i ettertid.