Heisann! Her var det noe som gikk galt. Feil brukernavn eller passord, prøv igjen.

Hybriddager hos Toyota Bilia

Gjennom bruk av lokal annonsering med lokalt innhold, skapte vi høy trafikk og stor oppmerksomhet rundt kampanjen «Hybriddager».

Toyota Bilia ønsket å gjøre folk oppmerksom på, og øke kunnskapen om, kampanjen `Hybriddager`, som ble gjennomført ved avdelinger i Trøndelag og Vestfold i september 2018. Utfordringene var særlig knyttet til det å skille seg ut fra mengden av andre bil-kampanjer, og det å nå den yngre delen av målgruppen.


Resultater

Visninger: 662 000

Rekkevidde: 100 000

Klikk/Swipe-ups: 8500

Klikkrate/Swipe-up rate: 2,56 %

 

Verktøy

Snapchat Ads

Facebook Ads

Løsningen ble å tenke lokal markedsføring på Snapchat. Ved å bygge en kampanje som benyttet seg av lokalt innhold med lokal målretting, var målet å få høy relevans hos målgruppen og skape et større engasjement. Vi fulgte opp med generelt informativt innhold om kampanjen for alle avdelinger på Facebook.

 

For den lokale annonseringen på Snapchat, fikk vi en eller to selgere ved hver avdeling til å lage selfie-videoer der de ønsket velkommen til hybriddager ved avdelingen. For å gjøre jobben så enkel og overkommelig som mulig for selgerne, leverte vi et kort manus sammen med ulike retningslinjer for filmingen som de skulle benytte. Dette sørget også for at vi fikk et godt materiale å jobbe videre med. Selgerne hadde lokale dialekter, og manus åpnet med «Hei,» og navn på sted. Dette var med på å fange oppmerksomheten til mottaker, og signalisere relevans. Videoen ble tekstet for å ivareta den delen av publikum som ikke valgte avspilling med lyd.

 

Ved å sveipe opp, ble mottaker sendt til landingssiden for kampanjen. Denne inneholdt utfyllende informasjon om de ulike hybridmodellene og aktuelle tilbud.

 

snapchat ads toyota bilia hybriddager

 

Samtidig som det lokale innholdet ble vist på Snapchat, ble det kjørt annonsering på Facebook, rundt alle de aktuelle avdelingene. Her ble det benyttet budskap knyttet til pris og rente ved privatleie, og formater som bilde og slideshow. Totalt ble det kjørt 120 ulike annonser i perioden.

 

facebook ads toyota bilia hybriddager

 

 

"Samtidig som vi ønsket å informere bredt om våre Hybriddager til potensielle kunder, ønsket vi også å engasjere neste generasjons Toyota-kjøpere. Dette klarte vi å oppnå, ved å benytte oss av Snapchat som kanal. Samtidig ga dette Toyota Bilia en intern boost, gjennom at deres egne selgere ble benyttet i annonsene. Det skapte mye glede og moro både å produsere filmene og å se dem lokalt. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra kunder på akkurat dette."

 

- Jon Robert Rønnes, Markedssjef Toyota Bilia