Heisann! Her var det noe som gikk galt. Feil brukernavn eller passord, prøv igjen.

Utbrudd Portrett: Roger Høyem

En sertifisert Facebook-annonsør.


Postet av:

Dato: 05.09.2017

Kategorier: Facebook, Instagram, Utbrudd


Roger er vår mann innen paid social, som det heter på godt norsk. Vi har tatt en sensommerprat med han om annonsering i sosiale kanaler.

 

Før sommeren ble du sertifisert som Facebook Certified Planner. Hva innebærer det?

Sertifiseringen utstedes av Facebook, og er et bevis på at man innehar høy kompetanse på planlegging av kampanjer for Facebook og Instagram. For å bli sertifisert må man bestå tilhørende eksamener som avlegges online.

 

Er det en vanskelig eksamen?

Det krever et visst kunnskapsnivå og selve gjennomføringen av Facebook-eksamener er en spesiell opplevelse, uten at jeg skal si så mye mer enn det.

 

I vår bransje endrer ting seg hele tiden, hva ser du på som hovedforskjellene på annonsering nå og for noen år siden?

Når det gjelder Facebook sin annonseplattform har vi fått mange flere annonseplasseringer de siste årene. Instagram, Instant Articles, Audience Network og Messenger blant annet har kommet til i senere tid. Dette er jo et resultat av at flere og flere annonsekroner flyttes over på digitale plattformer, der Facebook sammen med Google tar en veldig stor andel.

Oppsummert er mulighetene for plassering og format økende, forbrukerne har stadig mindre homogene bruksmønster, noe som krever en smart bruk av data og gjennomtenkte kampanjer. Det er fort gjort å gå seg bort i fancy annonseformater, men det er like viktig nå som det alltid har vært; å holde fokus på målet og styre markedsføringen deretter.

 

Hvordan ser du på annonsering i sosiale kanaler fremover?

Automatisering kommer for fullt fremover – både når det gjelder oppsett og kjøring av kampanjer, men også når det kommer til optimalisering og overvåking av kampanjene. Samtidig øker kravene til god målretting. Forbrukerne har jo også større forståelse for at det benyttes god målretting, uten at de forstår hvordan, det er viktig å ta med seg i oppsett av kampanjer. For høy frekvens eller lite relevant annonsering er plagsomt for de som blir eksponert og er ødeleggende for merkevaren. Så fremover blir det enda viktigere å ha god forståelse av målgruppene og hvordan de responderer på ulike typer annonsering.

 

Du skal få ansvar for en trainee innen paid social, hvilke tanker gjør du deg om det?

Som nevnt flytter flere annonsekroner til det digitale, noe vi merker godt, så vi trenger mer kapasitet på dette. Ingrid er 20 år yngre enn meg, bare det blir en spennende dynamikk jeg tror vi og kundene vil nyte godt av. Hun ble født det året jeg var på internett for første gang, det er jo litt spesielt.

Det gir jo noen spennende forskjeller på hvordan vi bruker og opplever internett.

Og når vi ansetter en trainee, så får vi inn noen som utfordrer oss, som er veldig nysgjerrig og lærevillig. Vi har allerede en trainee på Søk og det fungerer meget godt på alle vis. Jeg ser frem til å få min egen padawan (Star Wars referanse).

 

Du har jobbet i Utbrudd i snart to år. Før det jobbet du i Felleskjøpet, hvordan er det å sitte på andre siden av bordet?

Erfaringen med å sitte på andre siden av bordet er stor. Det er mye bekymringer og utfordringer internt i en bedrift som ikke ligger klart oppe i dagen, men allikevel påvirker valg man skal ta. Ved å ha stått ovenfor ulike typer utfordringer i arbeid med markedsføring og kommunikasjon, så står jeg bedre rustet til å være en god samarbeidspartner.  Det gjør at jeg lettere ser ting fra deres ståsted.

 

Noen pro-tips til slutt?

Google stiller krav til en nettside og vil gi den dårligere rangering i et søkeresultat om den er for dårlig til å møte disse kravene. Det samme gjelder Facebook.

En nettside som fungerer dårlig på mobil kan påvirke annonseringen din på Facebook. Du kan ende opp med å betale mer for visningen av en klikk-til-nettstedannonse. Det er med andre ord viktig å tenke kvalitet i alle ledd.

 

Fortsatt er det mange bedrifter som tar for lett på den digitale sfæren til bedriften, som å ha gode nettsider på mobil. I Japan er mobilbruken på Facebook 100 %! Det er ekstremt, selv om vi i Norge ikke ligger langt etter med en andel på 92 %. Poenget er at telefonen har vi jo med oss overalt, vi som markedsførere må være smarte i hvordan vi benytter oss en ekstrem tilgjengelighet på målgruppen.

 

Favoritt-app: Stitcher, podcast-app men også AtB sin app.

Foretrukket sosial kanal (privat): Snapchat

Musikk til arbeidet: Mye forskjellig, stort sett 70-talls rock.