Heisann! Her var det noe som gikk galt. Feil brukernavn eller passord, prøv igjen.

Innholdsmarkedsføring og digital darwinisme

Innholdsmarkedsføring har et godt eksistensgrunnlag. Her er noen tanker om hvorfor.


Postet av:

Dato: 12.06.2015

Kategori: Innholdsmarkedsføring


Det er mange tanker om innholdsmarkedsføring. Enkelte mener det er et buzz-ord, noen at det er en disiplin innen markedsføring, som andre igjen er uenig i. Verden utvikler og endrer seg, også når det gjelder markedsføring. Slik jeg ser det, er innholdsmarkedsføring et resultat av en evolusjon.

 

For de som ikke har fått det med seg, så diskuteres det en hel del i vår bransje om hva definisjonen på innholdsmarkedsføring er, og om det faktisk er noe å definere i det hele tatt.

I mitt daglig virke har jeg ikke noen gang opplevd et skrikende behov for en klar definisjon på hva innholdsmarkedsføring er. Ikke oppfatter jeg heller at kunder har det. De er mer opptatt av å forstå hva det kan gjøre for dem. 

 

Endring og utvikling
Markedsføringen har endret seg en hel del de siste tiårene. Ikke bare har hvordan vi kommuniserer endret seg, det har også kanalene vi markedsfører i. Grunnleggende markedsføringsprinsipper lever i beste velgående, men det er hvordan vi setter disse prinsippene ut i livet som nok har endret seg mest.

 

La meg gi noen eksempler.

 

På et tidspunkt dukket det opp muligheter til å sette opp store reklameplakater i busskur. Responsen ble ikke å forstørre avisannonsen slik at den passet inn, man laget rett og slett annonser som var tilpasset formatet, og ikke minst plasseringen.

 

De som venter på bussen har jo mulighet til å lese mer, flatene er større, noe som også gir nye muligheter i forhold til utformingen. I tillegg kan den være synlig for bilister. Selv om endringene ikke var drastiske i forhold til en helsides annonse i en avis, tilpasset man, i større eller mindre grad, utforming og innhold til kanalen.

 

Et annet eksempel er bannerannonsen. Her gikk det fra statiske tekstannonser med svært lavt oppløste bilder, til frenetisk blinkende annonser og til, innimellom, langt mer spiselige bannere, med fokus på målrettet budskap, god design og relevante klikk. 

 

Utvikling førte med seg endring. Man tilpasset markedsføringen til kanalen.

 

Markedsmiksen vokste
Google kom og revolusjonerte søkemotormarkedet, og ble over tid et verktøy for folk flest, som nå benyttes daglig. Google ble etterhvert en viktig kanal for bedrifter å være synlig i. Byråer som drev med søkemotoroptimalisering fikk ben å gå på. 

 

Google er opptatt av utvikling, bedre brukeropplevelse og relevante søkeresultat. Konsekvensen har vært og er stadig endringer i algoritmene, eller kriteriene for hva som dukker opp i et søkeresultat når du søker på noe.

Alle som jobber med søkemotoroptimalisering, har jobbet med å forstå hvilke kriterier som gjelder og utnytte disse på best mulig måte. Hvilken tilnærming som opp gjennom tiden har vært den beste, er en egen diskusjon, som jeg ikke skal gå inn på her.

 

Poenget er at det kom en ny kanal, som krevde nye tilnærminger. Var det noen som lastet opp print-annonsen på nettsiden sin og satset stort på at den skulle dukke opp i søkeresultatet? Håper ikke det.

 

Man ble altså tvunget til å tilpasse seg kanalen for å bli synlig, relevant og tilgjengelig for målgruppen sin. Utvikling og endring.

 

Forbrukerne har alltid vært i fokus hos Google. Det holdt ikke med mye dårlig innhold på dårlige sider. Kvalitet på innhold ble stadig viktigere. For markedsførere er kvalitet også ensbetydende med relevans for målgrupper. 

 

Løsningen, litt enkelt sagt, ble å lage gode nettsider og blogger for bedrifter, som selv kunne forvalte eget innhold i form av artikler og videoer, med fokus på egne målgrupper. Det ble for mange en suksessoppskrift på synlighet i søkemotorene.

 

Sosialus Medius
Google er heller ikke det eneste som har ”skjedd” av merkbar endring de siste årene. Sosiale medier er en faktor som vi heller ikke kommer utenom.

 

Tar man en titt på det som ble publisert av bedrifter på for eksempel Facebook i 2007 og sammenligner med i dag, kan man trygt si at det har skjedd en endring av hva bedriftene bruker disse kanalene til. Innholdet har endret seg, men markedsføringsprinsippene som ligger til grunn er fortsatt de samme. ”Målgrupper, top of mind, tone of voice” osv; det er tilpasning til kanal det handler om, også her.

 

Akkurat som Google, har Facebook gjort en hel del endringer og teknologiske forbedringer gjennom årene, som har fordret tilpasninger for bedrifter og markedsførere. I tillegg har forbrukerne utviklet og endret seg, som igjen har krevd nye endringer og tilpasning

Og det er i denne utviklingen, slik jeg ser det, at innholdsmarkedsføring har sneket seg inn og blitt en viktig bit for å nå ut til ønskede mottakere. 

 

Hva har Darwin lært oss?
Da er vi kommet til kjernen av mitt forhold til innholdsmarkedsføring. Det er de nye kanalene, som søkemotorene og sosiale medier, og deres stadige endringer, som har brakt frem innholdsmarkedsføring som en aktivitet/disiplin/buzz-ord vi forholder oss i dag. Vi snakker om ”digital darwinisme”.

 

Innhold som ledd i markedsføringen blir innholdsmarkedsføring. Det ble ikke født, det var en evolusjon. Darwin tok med seg ganske mange spurver hjem fra sin tur til Galapagosøyene. Han hadde hentet spurver fra ulike øyer og la merke til at de alle hadde gjort sine tilpasninger, basert på det mulighetsrommet som var tilgjengelig på hver enkelt øy. En tilpasning over tid.

 

Markedsføring består således av en gruppe øyer, hvor klimaet stadig endres og nye øyer kommer til. For å overleve på de ulike øyene er man nødt til å tilpasse seg alle disse endringene. Og det er på en av disse yngre øyene at innholdsmarkedsføring har blitt en unik spurv.