Heisann! Her var det noe som gikk galt. Feil brukernavn eller passord, prøv igjen.

Bruk av segmenter i Google Analytics

Med segmenter kan du dele opp dataene i Analytics og se på de del-settene som er viktigst for din nettside.


Postet av:

Dato: 10.12.2015

Kategori: Google Analytics


Segmenter i Google Analytics er en flott måte å dele opp dine datasett til flere mindre datasett der du kan se på egendefinerte grupper av dine besøkende. Disse grupperingene definerer du selv etter de ulike parameterne som finnes i GA, slik at du ender opp med målgruppene du ønsker å studere nærmere. Selv om det i GA finnes gode oppdelinger etter trafikkilder, kanaler og mønstre, kan det være at du heller vil se på en type besøkende som kan komme fra flere kanaler eller kilder. Med segmenter får du delt inn disse besøkende uavhengig av de forhåndsbestemte variablene i GA. Et segment for de besøkende på mobil som kommer inn via betalte annonser i Google fra topplasseringene kan se slik ut. 

 

 

Vi bruker ofte segmenter når vi skal se på en bestemt type besøkende på nettsiden. Det kan være kunder som er innloggede eller besøkende som bare kommer inn via brandede betalte søkeord. Ved å opprette disse som segmenter kan du videre velge å se nesten alle tilgjengelige rapporter i GA for kun disse brukerne. Et eksempel kan være at du ønsker å se om de som kommer inn via brandede betale søkeord hovedsakelig kommer fra mobil eller desktop, for å avgjøre om du bør bruke mer penger på gode plasseringer på mobil foran desktop. Eller, hvilke kontaktpunkter innloggede kunder foretrekker for support, dette for å fordele dine interne ressurser mer riktig.

 

Du bør opprette segmenter for de som er de viktigste besøkende på din nettside. Opprett gjerne også flere, det er mulighet for å opprette 100 segmenter per datautvalg, da kan du sette disse segmentene opp imot hverandre. Du har mulighet å sammenligne 4 ulike segmenter samtidig for å finne trender/mønstre. For segmenter som er brukerbaserte kan du maksimalt se 90 dager tilbake i tid. Brukerbaserte segmenter er de som du oppretter etter besøkendes adferd. Du kan også lage segmenter basert på økter og på treff. Kort forklart kan én bruker ha flere økter og hver økt kan ha flere treff. 

 

 

Ved å benytte seg av segmenter fører til at du enkelt i etterkant kan føre disse opp som remarketinglister i GA og bruke de videre i annonsering med Google AdWords.

 

Hovedpoenget med å ta i bruk segmenter er å gjøre det lettere og mer effektivt for seg selv når det jobbes med webanalyse. Det å ha kontroll på de viktigste besøkende og se kun på de, eller de viktigste besøkende opp imot andre segmenter gir ofte tydelige svar. Det som også er viktig er at det ligger et tydelig mål bak analysen du skal gjennomføre, og at det gjerne finnes definerte mål som du ønsker de besøkende skal gjennomføre. Du kan lese mer om makro- og mikrokonverteringer i vår artikkel om det.

 

 

Kilder: google.com